Nhân viên vận chuyển

Nhân viên vận chuyển (xe lôi)

- Thực hiện công việc lái xe và hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công
-
Quản lý và chịu trách nhiêm xe của công ty
-
Bảo đảm xe hoạt đông tốt phục vụ nhu cầu công ty
- T
heo lệnh điều động để phục vụ cho các nhiệm vụ của Công ty
- Vận chuyển bốc dỡ - giao hàng hóa , tài liệu…. Cho công ty
-
Bảo quản, chăm sóc phương tiện được giao

Nộp hồ sơ tại: 
- Địa chỉ 2/5 Nam Hòa, P. Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM
- ĐT: 08 37 281 281 - 0938 707 807
- Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn

Tin liên quan