Thép hộp

Thép hộp, vuông được sử dụng trong các công trình dân dụng, nhà thép tiền chế, đóng thùng xe,  làm bàn ghế  và các loại gia dụng thiết yếu trong cuộc sống.

Được sản xuất qua các công đoạn: tẩy rỉ, cán nguội, ủ mềm, mạ kẽm, xẻ băng, cán định hình. Thép hộp và ống thép có bề mặt sạch, trơn láng, độ dày đều, độ uốn dẻo cao, độ bám kẽm tốt, đảo bảo chất lượng theo tiêu chuẩn:

JIS G 3444: 2004 tiêu chuẩn của Nhật Bản

JIS G 3466: 2006 tiêu chuẩn của Nhật Bản

ASTM A53/A53M-07 tiêu chuẩn của Hoa Kỳ

ASTM A500/A500M-07 tiêu chuẩn của Hoa Kỳ

STT Quy cách (mm)

 

 

Độ dày thành ống
0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.40 2.50 2.80 3.00
1 14  1.47 1.71 1.96 2.2  2.45  2.69  2.94  3.43  3.67  3.92                     
2 16  1.7  1.98  2.26  2.54 2.83 3.11 3.39  3.96  4.24  4.52                     
3 10    2.51  2.86  3.22  3.58  3.94  4.3  5.01  5.37  5.73  6.09  6.44  6.80  7.16             
4 13    2.51  2.86  3.22  3.58  3.94  4.3  5.01  5.37  5.73  6.09  6.44  6.80  7.16             
5 19    2.41  2.75  3.09  3.44  3.78  4.13  4.81  5.16  5.5  5.85  6.19  6.53  6.88             
6 16    3.25  3.71  4.18  4.64  5.10  5.57  6.50  6.96  7.42  7.89  8.35  8.81 9.28             
7 20    2.51  2.86  3.22  3.58  3.94  4.30  5.01  5.37  5.73  6.09  6.44  6.80  7.16             
8 20    3.82  4.37  4.92  5.46  6.01  6.56  7.65  8.20  8.74  9.29  9.83  10.38  10.93             
9 25    3.17  3.62  4.07  4.52  4.97  5.43  6.33  6.78  7.23  7.69  8.14  8.59  9.04             
10 25    4.81  5.5  6.19  6.88  7.56  8.25  9.63  10.31  11.00  11.69  12.38  13.07  13.75             
11 30    3.82  4.37  4.92  5.46  6.01  6.56  7.65  8.20  8.74  9.29  9.83  10.38  10.93             
12 36    4.62  5.28  5.93  6.59  7.25  7.91  9.23  9.89  10.55  11.21  11.87  12.53  13.19             
13 38    4.91  5.61  6.32  7.02  7.72  8.42  9.83  10.53  11.23  11.93  12.63  13.33  14.04             
14 40      5.88  6.61  7.35  8.08  8.82  10.29  11.02  11.76  12.49  13.23  13.96  14.70  15.43  16.16  17.63  18.37  20.57   
15 40      7.39  8.31  9.23  10.15  11.08  12.92  13.85  14.77  15.69  16.62                 
16 50      7.39  8.31  9.23  10.15  11.08  12.92  13.85  14.77  15.69  16.62  17.54  18.46  19.39  20.31  22.16  23.08  25.85   
17 30    5.8  6.63  7.46  8.29  9.12  9.95  11.61  12.43  13.26  14.09  14.92  15.75  16.58  17.41  18.24  19.90  20.72  23.21   
18 30        10.00  11.12  12.23  13.34  15.56  16.67  17.78  18.90  20.01  21.12  22.23  23.34  24.45  26.68  27.79  31.12   
19 40        10.00  11.12  12.23  13.34  15.56  16.67  17.78  18.90  20.01  21.12  22.23  23.34  24.45  26.68  27.79  31.12   
20 75            15.28  16.67  19.45  20.84  22.23  23.62  25.01  26.40  27.79  29.18  30.57  33.35  34.74  38.90   
21 50            15.28  16.67  19.45  20.84  22.23  23.62  25.01  26.40  27.79  29.18  30.57  33.35  34.74  38.90   
22 100              22.33  26.05  27.91 29.77  31.63  33.49  35.35  37.21  39.07 40.93  44.65  46.51  52.09   

 

Tin liên quan