Tôn lạnh

Tôn kẽm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ NOF dựa theo tiêu chuẩn

* Tiêu chuẩn của Mỹ: ASTM A792/A792M

* Tiêu chuẩn Úc: AS 1397 (G550); AS 1365 (G300)

TON LANH 1

Độ uốn T-bend 0T - 2T
Độ bền kéo                            Tensile Strength                    270 - 610 Mpa (N/mm3)
Khối lượng mạ Coating mass

* AZ50 - 50g/m²              * Z150 - 150g/m²        

* AZ70 - 70g/m²              * AZ180 - 180g/m²    

* AZ100 - 100g/m²           * Z200 - 200g/m²             

Độ dày thép nền Base metal thickness 0.18 - 3.2mm
Khổ rộng Coild Width 750 - 1250mm
Khối lượng mạ Coating mass AZ50 - AZ200

Ký hiệu "AZ" dùng để chỉ lớp mạ nhôm kẽm

Tin liên quan