Tôn kẽm

Tôn kẽm được sản xuất trên dây chuyền theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản JIS G3302

LOP MA TON KEM

Độ uốn T-bend 0T - 2T
Độ bền kéo                            Tensile Strength                    270 - 610 Mpa (N/mm3)
Khối lượng mạ Coating mass

* Z8 - 8g/m²              * Z18 - 180g/m²         * Z25 - 250g/m²

* Z10 - 100g/m²         * Z20 - 200g/m²         * Z27 - 270g/m² 

* Z12 - 120g/m²         * Z22 -220g/m²          * Z30 - 300g/m²        

Độ dày thép nền Base metal thickness 0.18 - 3.2mm
Khổ rộng Coild Width 750 - 1250mm
Khối lượng mạ Coating mass Z50 - Z35

 

Ký hiệu "Z" dùng để chỉ lớp mạ kẽm

Tin liên quan